דירות 4 חדרים כנף צפון
דירות 4 חדרים כנף דרום
דירות 5 חדרים חזית צפון
דירות 5 חדרים חזית דרום
דירות 3 חדרים צפון כנף
דירות 3 חדרים דרום כנף
דירות 3 חדרים עורפית
דירות 4 חדרים צפון חזית
דירות 4 חדרים דרום חזית